Jakość i wieloletnie doświadczenie

Blue Line Ultra® foniatryczna z mankietem Soft-Seal®

Blue Line Ultra® foniatryczna z mankietem Soft-Seal®

  • Wykonana z termoplastycznego PCW, które sprawia że sztywność rurki jest wystarczająca do jej założenia, natomiast w temperaturze ciała materiał mięknie, co znacząco podnosi komfort pacjenta.
  • Fenestracja w postaci 5 otworów.
  • Łuk wygięcia rurki 105º.
  • Miękki, atraumatyczny, cienkościenny mankiet niskociśnieniowy Soft-Seal® z systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu zapewnia minimalną powierzchnię styku ze ściankami tchawicy, gwarantując przy tym skuteczne uszczelnienie.
  • Balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem)
    z oznaczeniem średnicy rurki, rodzaju i średnicy mankietu oraz nazwą producenta.
  • Elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki.
  • Stożkowe zakończenie rurki i zaoblony samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera ułatwiają założenie bądź wymianę rurki.
  • Jednorazowe, sterylne, dostarczana łącznie z tasiemką do mocowania.

 

Ilość w opakowaniu zbiorczym: 10 szt.

Numer katalogowy Rozmiar (mm) Średnica 
zewnętrzna (mm)
Długość (mm)
100/802/060 6,0 9,2 64,5
100/802/070 7,0 10,5 70,0
100/802/075 7,5 11,3 73,0
100/802/080 8,0 11,9 75,5
100/802/085 8,5 12,6 78,0
100/802/090 9,0 13,3 81,0
100/802/100 10,0 14,0 87,5

^ do góry