Jakość i wieloletnie doświadczenie

Thermovent® HEPA - mechaniczny filtr oddechowy

Thermovent® HEPA - mechaniczny filtr oddechowy

Należy do grupy najskuteczniejszych dostępnych obecnie na rynku filtrów stosowanych zarówno na bloku operacyjnym jak i w oddziałach intensywnej terapii.*

Właściwości:

  • Udoskonalona hydrofobowa membrana filtracyjna o równomiernie rozłożonych fałdach (zabezpieczonych elementami dystansowymi przed sklejaniem się) o całkowitej powierzchni filtracyjnej 325 cm2.
  • Gwarantuje skuteczną ochronę przed drobnoustrojami obecnymi zarówno w gazach, jaki i cieczach, nie przepuszczając ich przy ciśnieniach znacznie przekraczających 60 cm H2O (warunek niemożliwy do spełnienia w tym samym stopniu w przypadku filtrów elektrostatycznych).
  • Chroni pacjenta przez okres 24 godzinnego stosowania.
  • Spełnia funkcję wymiennika ciepła i wilgoci.
  • Przezroczysta obudowa z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem przepływu gazu, o zaoblonych, bezpiecznych dla pacjenta krawędziach.
  • Dokładność monitorowania zawartości CO2 w gazie, dzięki centralnemu usytuowaniu portu do gazometrii.
  • Pierścień zapobiegający rozłączaniu (zgodnie z normą ISO-9356).
  • Optymalne dla jak największej grupy pacjentów połączenie parametrów: skuteczność, objętość/przestrzeń martwa, opory przepływu.

 

Budowa i zasada działania filtra Termovent® HEPA

Cechą charakterystyczną filtra mechanicznego Termovent® HEPA jest duża powierzchnia membrany filtracyjnej. Jest ona w stanie zatrzymać dużo mniejsze cząstki, ponieważ stanowi dla nich dużo gęstszą przeszkodę mechaniczną. Aby tak duża błona filtracyjna mogła się zmieścić w niewielkiej objętości (52 ml), ułożono ją w fałdy zabezpieczone przed przyleganiem, unikalnymi elementami dystansowymi i zamknięto w obudowie o optymalnym kształcie prostopadłościanu.

 

 

Ważne pojęcia z zakresu filtracji:

1. Skuteczność (sprawność) filtra – ilość drobnoustrojów (o określonym rozmiarze), jakie przedostają się przez filtr spośród wszystkich, które są do filtra wpuszczane.

Sprawność 99,99 - oznacza, iż na 10 mln cząsteczek filtr statystycznie przepuści 1000 drobnoustrojów.

Sprawność 99,999 – oznacza, iż na 10 mln cząsteczek filtr statystycznie przepuści 100 drobnoustrojów.

Sprawność 99,9999 – oznacza, iż na 10 mln cząsteczek filtr statystycznie przepuści 10 drobnoustrojów

Sprawność 99,99999 - oznacza, iż na 10 mln cząsteczek filtr statystycznie przepuści tylko 1 drobnoustrój.

Każda „9” po przecinku oznacza 10-ciokrotnie lepszą ochronę pacjenta. Filtr o sprawności 99,99999% jest 1000 razy skuteczniejszy od filtra o sprawności 99,99%.

Pomiary skuteczności filtra muszą być dokonywane w jednakowych warunkach, tak, aby były porównywalne. Dlatego przy wyborze filtra polecamy Państwu korzystanie z danych publikowanych przez niezależne instytucje badawcze oceniające filtry różnych firm.

 

2. Martwa przestrzeń filtra - objętość gazu, jaka mieści się w obudowie filtra pomniejszona o objętość membrany, różna od objętości filtra.

 

3. Hydrofobowość - w technice medycznej za filtry hydrofobowe uznaje się takie, które nie przepuszczają cieczy (i zawartych w nich drobnoustrojów) przy ciśnieniach znacznie powyżej 60 cm słupa wody. Ten warunek spełniają jedynie filtry mechaniczne.

 

 

 

* Według raportu niezależnej Brytyjskiej Agencji d/s rejestracji leków i wyrobów medycznych (MHRA – Medicines and Healthcare products Regulatory Agency). Uznała ona za konieczne przeprowadzanie w jednakowych warunkach badań skuteczności filtrów produkowanych przez różnych wytwórców, ponieważ rozbieżne warunki badań stosowane przez różnych producentów nie pozwalały na rzetelna ocenę różnic jakościowych.

 

** „Anaesthesia”, 2000, 55: 458-465. „Skuteczność filtracji bakterii i wirusów przez filtry oddechowe”. Porównano w nim filtry mechaniczne i elektrostatyczne. Najistotniejsze informacje z abstraktu: Skuteczność filtracji bakterii i wirusów 12 filtrów oddechowych zastała ustalona w oparciu o metodę określoną przez europejską normę dla filtrów oddechowych BS EN 13328-1. Wszystkie testowane filtry należały do 2 typów: albo hydrofobowych albo elektrostatycznych. I te dwa rodzaje różniły się w zakresie skuteczności filtracji. Skuteczność filtracji wyraża się wartością penetracji mikrobów, definiowaną ilością mikrobów przechodzących przez filtr na 10mln wpuszczonych do niego. Średnia geometryczna wartości penetracji wynosiła w przypadku bakterii 1, 0 (0,5, 3,5) dla filtrów hydrofobowych i 2390 (617, 10 000) dla filtrów elektrostatycznych, a w przypadku wirusów 87 (48, 212) dla filtrów hydrofobowych oraz 32 600 (10 900 i 84 900) dla filtrów elektrostatycznych.

 

Ilość w opakowaniu zbiorczym: 50 szt.

Numer katalogowy
100/585/000

^ do góry