Jakość i wieloletnie doświadczenie

Strzykawki do gazometrii

Strzykawki do gazometrii

Strzykawka PortexTM do pobierania krwi tętniczej Line Draw® z doskonale zbilansowaną suchą heparyną litową o udoskonalonym składzie to jedyny mistrz w swojej kategorii. Jedyna strzykawka, która pozwala:

  • Zredukować błąd poprawności pomiarów wartości elektrolitów w tym magnezu, poprzez całkowite wyeliminowanie zakłóceń zewnętrznych wynikających z wiązania  kationów z heparyną.
  • Osiągnąć dokładne pomiary glukozy i  mleczanów poprzez użycie odpowiedniej ilości heparyny.

Ponadto strzykawka PortexTM Line Draw® umożliwia też otrzymanie wiarygodnych pomiarów pH/gazometrii i utlenowania.

Strzykawka PortexTM do pobierania krwi tętniczej Line Draw® z heparyną o udoskonalonym składzie i filtrem Filter-Pro® składają się z elementów zapewniających niezawodność i dokładność w oznaczaniu gazometrii.

Strzykawki PortexTM Line Draw® są skalowane co 0,1 ml, zawierają gumowy tłoczek i zatyczkę z filtrem, pakowane indywidualnie.

 

Fitr Filter-Pro® w gazometrii

Wyklucz ryzyko zanieczyszczenia i zmniejsz zagrożenie związane z niebezpieczeństwem przypadkowego zakażenia przy pobieraniu krwi dla potrzeb gazometrii stosując filtr Filter-Pro®.

Filtr Filter-Pro® umożliwia usunięcie pęcherzyków powietrza chroniąc pobraną krew zarówno przed napowietrzeniem jak i rozpryśnięciem, co groziłoby zakażeniem.

Unikalny filtr Filter-Pro® zapewniają maksymalną ochronę personelu bez ograniczania łatwości stosowania.

NAZWA NUMER KATALOGOWY
STRZYKAWKI DO POBIERANIA KRWI Line Draw
Line Draw®, sucha heparyna, strzykawka 1cm3 Luer Slip 1cm, Filter-Pro®, bez igły 4041E
Line Draw®, sucha heparyna, strzykawka 3cm3 Luer Lock,  Filter-Pro®, bez igły 4042E
Line Draw®, sucha heparyna, strzykawka 3cm3 Luer Slip, Filter-Pro®, bez igły 4043E^ do góry