Jakość i wieloletnie doświadczenie

Dane adresowe

AKME

ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa
tel.: 22 853 50 69, -70, -72
tel. kom.: 48 604 508 015
fax: 22 853 50 71
e-mail: akme@akme.com.pl

 

AKME Sp. z o.o. Sp. k.
NIP 521-040-79-86 REGON 011557955 BDO 000031466
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS: 0000338569
PeKaO S.A. I O/Warszawa 80 1240 1037 1111 0000 0691 7186

 

 

Firma Akme nie prowadzi sprzedaży klientom indywidualnym, jedynie klientom biznesowym (wymagane posiadanie numeru identyfikacji podatkowej - NIP).